Топ найефективніших здобутків вищої та фахової передвищої освіти Рівненщини

   

Система вищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому. Включає підготовку кадрів з вищою освітою за спектром спеціальностей освітніх ступенів бакалавр, магістр. Фахова передвища освіта включає підготовку кадрів (фахових молодших бакалаврів).

Мережа  закладів вищої  та фахової передвищої освіти Рівненської області налічує 34 заклади, з них: 5 закладів вищої освіти (ЗВО); 1 заклад післядипломної освіти;  6 відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, (включаючи філії та інститути); 22 заклади фахової передвищої освіти (ЗФПО), з них: 13 – державної форми власності, 4 – комунальної форми власності, 5 – приватної форми власності.

Затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації у закладах (установах) Рівненської області на 2021 рік.

100 % виконання регіонального замовлення.

Загальна кількість студентів становить 29 тис. 483 особи, з них: 18 тис. 649 студентів – у закладах вищої освіти, 10 тис. 834 студенти навчаються у закладах фахової передвищої освіти.

У державних закладах вищої та фахової передвищої освіти навчається 76,8% студентів, комунальних – 7,6 %, приватних – 15,6 %.

Випуск 2021 року становить 10 тис. 152 фахівців, з них:у закладах вищої освіти – 7 тис. 208 фахівців, з них: у закладах фахової передвищої освіти – 2 тис. 944 фахівців,

99 іноземних студентів здобувають вищу освіту в Національному університеті водного  господарства та природокористування, Національному університеті “Острозька академія”, Рівненському державному гуманітарному університеті.

Провідні заклади вищої освіти області, зокрема, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний  університет “Острозька академія”, Рівненський державний гуманітарний університет  та ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука” здійснюють навчання за європейськими освітніми програмами із отриманням по завершенню навчання подвійних дипломів. Українські студенти одночасно навчаються як у своїх закладах вищої освіти, так і за кордоном, беруть участь у європейських програмах обміну студентів, вивчають іноземні мови і отримують можливість використовувати набуті компетенції при працевлаштуванні.

Чотири заклади вищої освіти мають аспірантуру, де навчається 274 аспіранти, три заклади – докторантуру (10 докторантів).

Вперше на Рівненщині відбувся  великий освітній форум «Освіта Рівненщини. Філософія змін». У форматі дискусійних платформ обговорили нові підходи до модернізації системи освіти – від закладів дошкілля до вишів та стратегію розвитку освіти. Захід відбувся за ініціативи департаменту освіти і науки Рівненської ОДА у Національному університеті “Острозька академія”.

Ключовою подією на підсумковому етапі реалізації проєкту «Острозька академія: 445 років історії вищої освіти в Україні», який отримав підтримку Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму України,  став форум «Університетські музеї: виклики ХХІ століття».

З метою матеріальної підтримки молодих фахівців, які працевлаштовуються на роботу в заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти області, виплачується одноразова адресна грошова допомога. Рівненський державний гуманітарний університет виплатив одноразову адресну грошову допомогу   19 молодим педагогам на загальну суму 215 тис. 650 грн., сума однієї  допомоги становить  11 тис. 350 грн.

З метою створення  умов  та   підтримки  самореалізації  молоді,  її інтелектуального та творчого  розвитку в  області  виплачено п’ять обласних премій молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних  досліджень та науково-технічних у розмірі п’ятнадцяти тисяч гривень кожна, на  загальну  суму  75 тис. грн.

З метою матеріального стимулювання обдарованої молоді області було вручено 160 обласних премій в розмірі п’яти тисяч гривень кожна за значні успіхи у навчанні, перемоги на Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, мовно-літературних конкурсах імені Тараса Шевченка, Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукову та активну громадську роботу; призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та призерам фінальних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Всього на преміювання обдарованої молоді було спрямовано 808 тис. грн.

Нагороджені відзнакою «Відмінник освіти Рівненщини» та обласними преміями :

Олег Лагоднюк – проректор з науково-педагогічної методичної та виховної роботи Національного університету водного господарства та природокористування;

Олег Качановський –     заступник директора з виробничої роботи, голова первинної профспілкової організації працівників Відокремленого структурного підрозділу “Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”;

Василь Левчук – доцент кафедри фізики, астрономії та методики викладання Рівненського державного гуманітарного університету;

Катерина Михальська – заступник директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу “Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету”;

Проведено ІІ етап обласного огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу. На матеріальне стимулювання призерів огляду-конкурсу та проведення конкурсу у 2021 році використано 130 тис. грн. на придбання побутової техніки для кращих гуртожитків-призерів конкурсу.

Вперше проведено обласний конкурс на кращий веб-сайт закладу вищої та фахової передвищої освіти.  Компетентним журі було визначено переможців у 2 категоріях. На матеріальне  стимулювання  призерів конкурсу  в  2021 році за рахунок коштів Обласної програми розвитку освіти на 2019-2021 роки використано 18 тис. грн. на придбання оргтехніки та комп’ютерних аксесуарів.

Надається підтримка вищому духовному навчальному закладові «Рівненська духовна семінарія» в сумі 600 тис. грн. на рік.

Департаментом освіти і науки облдержадміністраці взято фінансову участь в організації наукової конференції «Пріоритети філологічної освіти»,  міжнародних наукових заходів: Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К.Ф.Шульжука”, Міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів та здобувачів “Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram