Стартував Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт «Я – журналіст!».

   

Розпочався прийом робіт на Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт «Я – журналіст!».

Участь у конкурсі можуть взяти учні 8-11 класів та студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з усіх областей України.

Початок прийому робіт – 1 жовтня, закінчення – 10 листопада. Публікуємо Положення про конкурс 2020 року, погоджене співорганізаторами – і запрошуємо до участі!

Положення

про конкурс

учнівських творчих робіт «Я – журналіст!»

 1. Загальні положення

1.1. Метою проведення конкурсу учнівських творчих робіт “Я — журналіст!” (у подальшому — Конкурс) є виявлення та стимулювання творчо обдарованої учнівської молоді, схильної до журналістської діяльності; сприяння її профорієнтації, стимулювання до прояву активної життєвої позиції, підтримка педагогів, які працюють із такими учнями.

1.2. Організатором Конкурсу є Видавничий дім “ОГО”, співорганізаторами – управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та Національний університет “Острозька академія”. Засновник конкурсу – Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів України.

1.3. Організатори і засновник мають право, з метою розширення географії конкурсу, пропонувати долучатись до його проведення в якості співорганізаторів управлінням і департаментам освіти і науки обласних державних адміністрацій інших областей України; звертатися за підтримкою у проведенні конкурсу до уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі освіти, творчих спілок, профільних асоціацій, інших установ, організацій та приватних осіб у межах чинного законодавства. У випадку отримання такої підтримки організатори залишають за собою право поширювати подальшу інформацію про конкурс із згадуванням у матеріалах відповідних співорганізаторів, спонсорів, інформаційних партнерів та статусу Конкурсу (міжобласний, всеукраїнський).

1.4. Конкурс проводиться згідно з Положенням, погодженим організаторами.

 1. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також учні та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації усіх областей України. У разі наявності учасників конкурсу з інших держав, їхні роботи розглядаються та оцінюються у окремій позаконкурсній номінації.

 1. Умови проведення Конкурсу

3.1.Учасники Конкурсу повинні надіслати власну творчу роботу (в одній із номінацій, вказаних у п.3.2, або, за бажанням, у кількох або усіх номінаціях, вказаних у п.3.2), обсягом не більше 2 сторінок формату А4 (для статті), не більше 10 фотографій (для фотороботи) або тривалістю не більше 10 хвилин (для відеороботи) на одну із трьох тем (на вибір):

 • “Моя історія” (тема передбачає розповідь про життєвий шлях учасника конкурсу, його родину, мрії, труднощі різного роду, які долав і долає на шляху до своїх мрій тощо);
 • “Моя школа – найкраща” (тема передбачає висвітлення учнем історії та сучасності свого навчального закладу, здобутків його учнівського та/або педагогічного колективу; в тому числі, можливо, через розповідь про конкретних особистостей, які творили або творять минуле або сучасність закладу; твір повинен містити обгрунтування, чому, на думку учня, його навчальний заклад заслуговує на загальне визнання). У випадку, якщо навчальний заклад має іншу назву, ніж «школа», формулювання теми самостійно змінюється учнем відповідно до змісту роботи;
 • «Дякую батькам» (тема передбачає розповідь учасника про своїх батьків або інших близьких родичів, старших за учня (дідусів, бабусь тощо); про їхні життєві уроки, досвід, мудрість; про позитивні приклади у житті, за які учень вдячний своїм рідним). У випадку розповіді не про батьків, а про інших родичів формулювання теми самостійно змінюється учнем відповідно до змісту роботи.

Текстові роботи надсилаються у форматі .doc або .rtf. Окремих вимог щодо типу та розміру шрифтів, використання засобів форматування тексту, кількості друкованих символів у текстових роботах немає.

3.2. Творчі роботи на теми, вказані у п.3.1, приймаються у трьох номінаціях:

– стаття (твір);

 • фоторобота (фотографія або серія фотографій — не більше 10 штук);
 • відеоробота (відео тривалістю не довше 10 хвилин).

Усі номінації є рівноправними. Переможці визначатимуться у кожній із номінацій.

3.3. Учасник може надсилати роботи на одну, дві або три конкурсні теми (за бажанням), в одній, двох або трьох номінаціях (за бажанням). Кількість обраних тем та /або номінацій не впливає на визначення переможців конкурсу, але, за інших рівних умов, може слугувати додатковою перевагою для учасника Конкурсу під час оцінювання робіт.

3.4. Організатори Конкурсу не встановлюють обмеження щодо мови конкурсних робіт.

3.5. До творчої роботи (незалежно від номінації) учасник Конкурсу обов’язково додає (окремим файлом) есе довільної форми обсягом до 1 друкованої сторінки формату А 4 на тему “Чим мене приваблює професія журналіста”. Окремих вимог щодо типу та розміру шрифтів, відступів, кількості друкованих символів у есе немає.

За бажанням, есе може бути записане учасником у формі відеозвернення тривалістю не більше 5 хвилин і самостійно завантажене ним на відеохостинг YouTube. Тривалість есе у формі відеозвернення не враховується у тривалість основної відеороботи. У разі запису есе у формі відеозвернення учасник надсилає організаторам (окремим файлом) посилання на опубліковане відеозвернення, яке повинне бути відкритим для перегляду іншими користувачами. Не рекомендується надсилання відеозвернення окремим файлом, не розміщеним на відеохостингу YouTube.

Конкурсна робота без есе (в будь-якій формі – текстовій або відео) до розгляду журі не допускається.

3.6. До есе та творчої роботи учасник Конкурсу додає (в окремому файлі) таку інформацію про себе: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження, назву навчального закладу, клас або курс, домашню адресу, домашній та мобільний телефони (якщо є), посилання на сторінку учасника в одній із соціальних мереж (Facebook або Instagram – на вибір), та фотографію портретного типу (окремим файлом, в електронному форматі). У випадку, якщо учень не зареєстрований у соціальних мережах або не бажає надавати відповідну інформацію про свої сторінки у соціальних мережах, вона може не надаватися. Подання або неподання інформації про присутність учня в соцмережах не впливає на оцінювання робіт. Уся інша інформація, вказана в даному пункті, подається обов’язково. Її відсутність автоматично означає недопущення роботи учня до конкурсного розгляду.

3.7. Якщо учасник готував конкурсну роботу разом із педагогом (учителем, викладачем, керівником гуртка, науковим керівником тощо), разом із інформацією про учасника має бути подана інформація (в окремому файлі) про керівника роботи (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце роботи, посада, домашня адреса, робочий та мобільний телефони (якщо є), посилання на сторінку педагога в одній із соціальних мереж (Facebook або Instagram – на вибір) та фотографія портретного типу (в окремому файлі, в електронному вигляді). У випадку, якщо педагог не зареєстрований у соціальних мережах або не бажає надавати відповідну інформацію про свої сторінки у соціальних мережах, вона може не надаватися. Подання або неподання інформації про присутність педагога в соцмережах не впливає на оцінювання робіт учнів та відзначення керівників робіт. Уся інша інформація, вказана в даному пункті, подається обов’язково.

У випадку подання інформації про педагога обов’язковою є наявність його письмової згоди  на це. Дана згода має бути подана в електронному вигляді у вигляді або текстового файлу, або фото чи сканкопії відповідного тексту. Текст згоди повинен мати такий вигляд: “Я (прізвище, ім’я, по батькові) даю згоду на надання інформації про мене організаторам конкурсу учнівських творів “Я – журналіст!” та подальше отримання інформації від них. Число, підпис”.

3.8. Обов’язковим є надання письмової згоди одного з батьків учня на участь дитини в Конкурсі, використання її фото в ЗМІ та подальше отримання інформації від організаторів конкурсу. Організатори та засновник мають право інформувати про подальші заходи, що проводитимуться ними з метою підтримки обдарованої учнівської молоді, схильної до журналістської діяльності, зокрема, інших конкурсів, навчальних заходів, у тому числі підготовчих курсів для учнів 9-11 класів “Школа універсального журналіста”, що є частиною вищезазначеного конкурсу. Дана згода має бути подана в електронному форматі у вигляді або текстового файлу, або фото чи сканкопії відповідного тексту. Текст згоди повинен мати такий вигляд: “Я (прізвище, ім’я, по батькові) даю згоду на участь моєї дитини (прізвище, ім’я, по батькові) в конкурсі учнівських творів “Я – журналіст!”, використання її фото та творчої роботи в ЗМІ та подальше отримання інформації від організаторів конкурсу. Число, підпис”.

3.9. У випадку, якщо учасник Конкурсу є учасником гуртків, секцій та інших творчих об’єднань, вихованцем позашкільних закладів, учасників будь-яких інших осередків роботи з учнями та молоддю, інформація про це вказується обов’язково. Форма подання такої інформації — довільна.

3.10. Усі фотографії (як фотоілюстрації до робіт, у випадку їх наявності, так і фото учасників та керівників робіт) надаються виключно в електронному вигляді і лише окремими файлами. Не допускається подання фотографій вставленими у текстові файли. Кожна фотографія обов’язково повинна бути підписана. Підпис під фото здійснюється або безпосередньо у назві файла з фотографією (якщо описати зміст фото можна стисло), або в окремому текстовому файлі формату .doc або .rtf, де поряд із номером фото пояснюється його зміст. (Для прикладу: на фото 1 – учасник бойових дій Тарас Шевченко, на фото 2 – фасад нашої школи і т.д.).

3.11. Конкурсні роботи, які подаються у номінації “Відеороботи”, учасники самостійно розміщують у мережі Інтернет на відеохостингу YouTube і надсилають організаторам посилання на розміщену роботу. Посилання повинне бути відкритим для перегляду іншими користувачами (перед відправленням конкурсної роботи слід перевірити, що інші користувачі мають права перегляду роботи). Організатори не обмежують учасників Конкурсу у виборі пристрою/пристроїв та/або програми/програм, з допомогою яких він здійснюватиме відеозйомку та/або обробку відео. Надсилання відеоробіт у вигляді окремих файлів, не розміщених на  відеохостингу YouTube, не рекомендується.

3.12. Конкурсні роботи, які подаються у номінації “Фотороботи”, учасники повинні самостійно розмістити у мережі Інтернет на доступних їм інтернет-ресурсах (наприклад, на диску Google), у такому разі надіславши організаторам посилання на місце розміщення роботи, або прикріпити до листа у вигляді вкладеного файлу в повному або заархівованому вигляді. Посилання на роботи повинне бути відкритим для перегляду іншими користувачами (перед відправленням конкурсної роботи слід перевірити, що інші користувачі мають права перегляду роботи). Організатори не обмежують учасників Конкурсу у виборі пристрою/пристроїв та/або програми/програм, з допомогою яких він здійснюватиме фотозйомку та/або обробку фото.

3.13. Не допускаються до участі у Конкурсі роботи (незалежно від теми і номінації), які повністю або частково розміщені на інтернет-ресурсах, на які поширюється дія Указу Президента України №133/2017 від 15 травня 2017 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

3.14. Роботи (незалежно від теми і номінації) разом із інформацією, передбаченою п.3.5 (обов’язково), 3.6 (обов’язково), 3.7 (за необхідності), 3.8 (обов’язково), 3.9 (за необхідності), необхідно надсилати на e-mail (електронну адресу) vg2001@ukr.net . Крапка після адреси не ставиться. У темі листа слід обов’язково вказати: “Я — журналіст”. Усі матеріали подаються виключно в електронному вигляді. Матеріали, подані в паперовому вигляді, до конкурсу не допускаються. Для якомога ефективнішого опрацювання конкурсних матеріалів рекомендується використовувати архівування великих за обсягом файлів у форматах .rar  або .zip. Організатори конкурсу підтверджують отримання листів із конкурсними роботами упродовж однієї доби від часу відправлення відповідного листа. В окремих випадках (у разі одночасного надходження великої кількості робіт, що зазвичай є ймовірним в останній тиждень прийому конкурсних робіт) можливе надсилання підтвердження упродовж трьох діб від часу відправлення листа. Підтвердження надається у вигляді зворотнього електронного листа відправникові з повідомленням про отримання роботи. У випадку неотримання такого повідомлення автори робіт або інші особи, які їх відправляли, можуть звернутися за довідками, використовуючи контактні дані, наведені у наступному абзаці цього пункту. Довідки надаються лише щодо отримання/неотримання робіт, дотримання/недотримання учасниками формальних вимог до оформлення робіт і супровідних документів та шляхів виправлення можливих проблем, які виникли у зв’язку з цим. Коментарі щодо змісту та якості виконання робіт і перспектив їх відзначення не надаються в жодному вигляді до дня нагородження переможців конкурсу.

Контактна особа від організаторів Конкурсу з питань прийому робіт: Голубєв Віталій Юрійович, засновник і керівник конкурсу, моб. тел. (050) 339-39-85,

(098) 500-47-60viber (098) 500-47-60, e-mail: vg2001@ukr.net, адреса у Facebook: facebook.com/golubev2305.

3.15. Роботи, які допущено до Конкурсу, публікуються на інтернет-сайті “Я — журналіст!” за адресою www.ij.ogo.ua. Кількість, періодичність та черговість публікації робіт самостійно визначається організаторами залежно від наявних можливостей з їх опрацювання. Публікація або непублікація роботи не впливає на результат її оцінювання.

3.16. Організатори мають право розміщувати роботи учасників Конкурсу у друкованих та електронних ЗМІ, включати до збірників та поширювати в будь-який інший доступний їм спосіб разом із фотографіями учасників Конкурсу або без них. Реєстрація роботи на Конкурсі, здійснена у спосіб, передбачений п.3.14, автоматично означає згоду учасника на подальше використання робіт організаторами.

3.17. Терміни проведення Конкурсу: початок прийому робіт – 1 жовтня 2020 року, закінчення прийому – 10 листопада 2020 року, робота журі — з 11 листопада до 1 грудня 2020 року, оголошення та нагородження переможців – з 1 до 15 грудня 2020 року.

 3.18. Співорганізатори забезпечують поширення інформації про проведення Конкурсу та його умови шляхом:

– розміщення інформації у доступних їм ЗМІ та на інтернет-ресурсах;

– поширення через відділи, управління та департаменти освіти, навчальні заклади;

 • в інші доступні їм способи.
 1. Визначення та відзначення переможців Конкурсу
 2. 1. Журі, яке формується організаторами за спільною згодою сторін, розглядає подані роботи, і його члени подають пропозиції щодо визначення та відзначення переможців (1, 2 та 3 місця). Переможці визначаються окремо у кожній із трьох номінацій Конкурсу (статті, фотороботи, відеороботи). Журі має право встановлювати додаткові заохочувальні відзнаки (включно із встановленням Гран-прі) або не визначати володарів окремих призових місць. У будь-якому випадку кількість переможців та призерів Конкурсу перевищує одну особу. Верхня межа кількості призерів не встановлюється. Вирішальний голос при визначенні персонального складу володарів призових місць та порядку розподілу місць між ними належить засновнику конкурсу.

4.2. Переможці Конкурсу відзначаються дипломами та подарунками. Грошовий еквівалент призів не виплачується.

4.3. Організатори Конкурсу нагороджують відповідними відзнаками (дипломи та/або подарунки) не лише учнів, а й педагогів (вчителів, викладачів, керівників гуртків, секцій, осередків роботи з молоддю тощо), які здійснювали керівництво підготовкою робіт переможців Конкурсу (у випадку, якщо інформація про цих осіб була подана відповідно до вимог п.3.7 даного Положення). Окрім вручення відзнак безпосередньо під час нагородження переможців Конкурсу, організатори можуть відправляти листи-клопотання щодо відзначення таких осіб до органів управління освітою за місцем роботи даних педагогів. Претензії щодо відзначення від вчителів, інформація про яких як про керівників робіт учасників Конкурсу не була подана у встановлені терміни відповідно до вимог п.3.7 даного Положення, не приймаються.

4.4. Дипломи за участь у конкурсі та/або підготовку його лауреатів (для учнів або/та педагогів), у випадку, якщо учень не увійшов до числа переможців та володарів заохочувальних відзнак конкурсу, можуть надсилатися учням або/та педагогам за письмовим запитом зацікавлених осіб (учні, батьки, педагоги, представники адміністрацій навчальних закладів), що надсилається у довільній формі на електронну адресу організаторів vg2001@ukr.net після офіційного оголошення переможців конкурсу в тримісячний термін від дня оголошення переможців, за умови готовності зазначених осіб компенсувати оргкомітету конкурсу витрати на виготовлення та поштову доставку дипломів. Форма та обсяг компенсації визначається засновником конкурсу і оприлюднюється на сайті «Я – журналіст!» одночасно з оприлюдненням списку переможців конкурсу.

4.5. Організатори мають право залучати спонсорів та меценатів до відзначення переможців Конкурсу.

4.6. Нагородження переможців відбувається публічно, за участі представників організаторів та співорганізаторів Конкурсу, і висвітлюється у ЗМІ. Переможцям Конкурсу відправляється письмове запрошення на нагородження не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення нагородження. Список переможців публікується на інтернет-сайті “Я — журналіст!” за адресою www.ij.ogo.ua у термін не пізніше трьох днів від дня їх нагородження.

 1. Фінансування проведення Конкурсу

5.1. Фінансування проведення Конкурсу здійснюється за рахунок засновника конкурсу та залучених ним осіб та/або організацій, а також може здійснюватись з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram