Рівненський державний гуманітарний університет запрошує на наукову конференцію

   

Інформаційний лист

ХVІ міжнародної науково-практичної конференції «Україна першого двадцятиліття

ХХІ століття: культурно-мистецькі виміри»

(17-18 листопада 2020 р.)

До 50-річчя від дня заснування кафедри

Організатор заходу: Рівненський державний гуманітарний університет (кафедра культурології і музеєзнавства, завідувач – канд. пед. наук, проф. Виткалов Володимир Григорович – 067.80.32.398, науковий редактор збірників) та доктор культурології, проф. кафедри Виткалов Сергій Володимирович – 096.541.71.35, головний редактор.

Загальна кількість учасників 455, у т. ч. 57 докторів наук, професорів, понад 140 кандидатів наук, доцентів (зокрема й представників науково-дослідних установ системи НАНУ, НАМУ); 48 аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, 60 магістрантів, 58 студентів, а також професорсько-викладацький склад ЗВО різних рівнів акредитації, спеціалізованих навчальних закладів: музичних (мистецьких) шкіл-десятирічок, нових типів ЗОШ, музейних і архівних установ та професіональні митці.

Загальна кількість закладів та установ, чиї представники надіслали заявки на участь у цьому заході, 85, у т. ч. 35 національних (список додається).

Країни учасники: Китай – 11, РФ – 1, Польща – 1, республіка Білорусь – 1, Болгарія – 1, Україна. Загалом у наших міжнародних (від 2016 р.) конференціях та наукових збірниках брали участь і публікувалися науковці з США, Китаю, Кореї, Польщі, Німеччини, Азербайджану, республіки Білорусь, РФ, Румунії, Болгарії.

Кількісний склад учасників наших конференцій за останніх 10 років: 2010 р. – 271 учасник; 2011 р. – 297 учасників; 2012 р. – 315 учасників; 2013 р. – 297 учасників; 2014 р. – 369 учасників; 2015 р. – 350 учасників; 2016 р. – 429 учасників; 2017 р. – 490 учасників, 2018 р. – 469 учасників, 2019 р. – 539 учасників; 2020 р. – 455 учасника.

Засідання секцій заплановано: І. «Європейський культурний простір та українські перспективи» (РДГУ, ауд. № 15), ІІ. «Світова і українська культурно-мистецька практика в історичній ретроспективі» (галерея європейського живопису «Євро-Арт»), ІІІ. «Вітчизняна освіта: методологічне і методичне забезпечення та проблемний ряд» (Зала Волинської ікони КЗ «РОКМ»), ІV. «Актуальні проблеми культурно-мистецького простору очима молоді» (РДГУ, ауд. № 39).

Матеріали конференції будуть опубліковані у фахових, наукометричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (напрями «Мистецтвознавство» (Вип. 34) та «Культурологія» (Вип. 35) (спільний видавничий проєкт кафедри з Інститутом культурології Національної академії мистецтв України, зареєстрований Міністерством юстиції України (2016 р.) із розширенням мовного аспекту: українська, польська, англійська, німецька, російська) та акредитація Колегії МОН України від 2.07.2020 р., № 886, група «Б», а також у наукометричному альманасі наукового товариства кафедри «Афіна» «Актуальні питання культурології». Вип. 20.

Наукові збірники індексуються у дев’яти міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus (Польща), «Cosmos» (США), «СЕЕОL» (Центрально – і Східноєвропейська Online бібліотека), Research Bible, «Research Gate» (Німеччина), РИНЦ (РФ), «Google Scholar», «Cite factor», European Reference Index for the Humanities (ERIH) to NSD.

Збірники опублікованих праць, вимоги до публікацій та інша інформація про науково-методичну й організаційно-культурну діяльність розміщена на сайті.

Ознайомитися із програмою конференції можна за лінком.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram