Перші результати вступної кампанії на Рівненщині: які спеціальності користуються попитом серед вищих та фахових передвищих навчальних закладів

   

Є перші результати вступної кампанії 2021 року на Рівненщині, рейтинги спеціальностей та закладів вищої освіти. Для вищих та фахових передвищих навчальних закладів області було доведено обсяг державного та регіонального замовлення за освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» – 2676 місць. За освітнім ступенем «бакалавр» – 1466 місць.

Станом на 16.08.2021 року до закладів вищої та фахової передвищої  освіти області різних форм власності зараховано 5 тис. 431 особа денної форми навчання.

За державним та регіональним замовленням на денну  форму навчання всього зараховано  3 тис. 827 осіб. На контрактну форму всього зараховано 1 тис.604 особи.

Серед університетів найбільша кількість зарахованих студентів бакалаврату денної форми навчання до Національного університету водного господарства та природокористування – 597 студентів, Національного університету “Острозька академія” – 525 студентів, Рівненського державного гуманітарного  університету – 497 студентів, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука” – 256 студентів.

Серед коледжів найбільша кількість зарахованих фахових молодших бакалаврів до: Рівненського фахового коледжу НУБіПУ – 486 студентів, Мирогощанського фахового аграрного коледжу – 456 студентів, Рівненського фахового коледжу КЗВО “Рівненська медична академія” РОР – 304 студенти, Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП – 235 студентів, Технічного фахового коледжу НУВГП – 233 студенти.

Найбільш популярні спеціальності серед абітурієнтів цьогоріч є «Журналістика» “Міжнародні відносини”, “Культурологія”, «Фармація, промислова фармація», спеціалізація «Фармація, промислова фармація»  а отже найбільший конкурс за освітнім ступенем «бакалавр».

Найменший конкурс за державним замовленням за такими спеціальностями як «Гідроенергетика», «Філологія», Фізична терапія, ерготерапія» та «Геодезія та землеустрій».

Найбільший конкурс за освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Екологія». «Будівництво та цивільна інженерія».

Наразі завершено основний етап вступної кампанії: 9 серпня відбулося зарахування вступників на бакалаврат після 11-го класу на бюджетну форму навчання.

 

 


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram