Інтегрований урок – потужний стимулятор розумової діяльності дитини

   

Учень починає аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв’язки між предметами і явищами. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальним інтересам учня, на особисту значимість матеріалу для дитини

У процесі підготовки та проведення інтегрованого уроку беруть участь кілька вчителів. Їх завдання полягають у: визначенні змісту та обсягу навчального матеріалу; вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу; виділення об’єктивно існуючих зв’язків між базовими знаннями, які можна інтегрувати.

Технологія проведення інтегрованого уроку може бути різною. Традиційно вона така: повідомлення теми, ознайомлення учнів з цілями та завданнями уроку, вступне слово ведучого вчителя чи учня (групи учнів), спілкування вчителів та учнів, коментарі, доповнення, опанування, рецензування, підбиття підсумків уроку.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, алгоритми, інструкції, тренажери, дисплеї).

Ведучий учитель у процесі уроку забезпечує високу організацію та дисципліну учнів, їх самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та етику спілкування.

Інтегровані уроки для п’ятикласників проводять педагоги філії Башарівської гімназії Радивилівського ліцею ім. П.Г.Стрижака. Такі заняття допомагають учням формувати цілісну картину світу і підвищити їхній пізнавальний інтерес.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram