Автономія вчителя, особливості ДПА та формувального оцінювання – МОН розробило рекомендації для пілотних 4-х класів

   

У 4-х пілотних класах, що є учасниками Всеукраїнського експерименту за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти”, вчителі самостійно планують освітній процес та оцінювання учнів, а також проводитимуть ДПА для учнів, яких навчали. Про це йдеться у методичних рекомендаціях, оприлюднених на сайті МОН.

Освітній процес у 4-му класі, як і раніше, побудовано на основі інтегрованого підходу. Вчителі планують освітній процес у довільній формі за модельними програмами, які окреслюють зміст навчальних предметів або інтегрованих курсів на основі очікуваних результатів навчання. В основу рекомендацій щодо планування покладено тематику і проблематику, запропоновану вчителями пілотних шкіл з урахуванням учнівських запитів.

Прогалини в результатах, які могли виникнути у третьому класі під час вимушеного дистанційного навчання, варто виявляти поступово, спостерігаючи за учнями та проводячи планові тематичні діагностичні роботи. Якщо компенсації знань потребують не менш ніж половина учнів, рекомендовано внести необхідні зміни до календарно-тематичних планів. Водночас варто подбати про мотивацію до навчання учнів, які не мають прогалин у знаннях.

У 4-му пілотному класі застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання здійснюється через:

  • спостереження вчителя за навчальною та іншою діяльністю учнів;
  • аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
  • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
  • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
  • прийоми зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Підсумкове оцінювання – тематичне, семестрове і річне – здійснюється за рівневою шкалою, яка включає початковий, середній, достатній та високий рівні.

Підсумкове тематичне оцінювання проводять за допомогою діагностичних робіт, які можуть бути усними чи письмовими, у формі тестів, практичної роботи тощо. Форми і види оцінювання, зміст завдань педагог обирає самостійно. Обов’язковим є проведення діагностичних робіт із навчальних предметів або інтегрованих курсів “Українська мова”, “Математика” і “Я досліджую світ”.

Наприкінці навчання у 4-му класі учні складатимуть Державну підсумкову атестацію. Насамперед вона є інструментом моніторингу якості освітньої діяльності шкіл та якості освіти, тому результати ДПА не можуть обмежувати право переходити до 5-го класу. Результати ДПА також не можна використовувати для ранжування і відбору в різнорівневі класи гімназій.

ДПА для 4-х класів проводитимуть у закладах, де учні навчаються, і вчителями, які їх навчали. Атестація з української мови і математики є обов’язковою. Після завершення навчання та на підставі результатів річного оцінювання і ДПА учні отримують свідоцтво про початкову освіту.

Класний журнал 4-х класів можна заповнювати в електронній або паперовій формі. Школи можуть створювати документи лише в електронній формі, якщо це дозволяє технічне забезпечення. До класного журналу записують лише результати підсумкового оцінювання – за І, ІІ семестр та навчальний рік.

Педагогам також рекомендовано враховувати висновки за результатами першого етапу моніторингового дослідження впровадження реформи Нової української школи, проведеного у 2019 році. Зокрема, на основі результатів дослідження педагогам радять:

  • своєчасно надавати учням і отримувати від них зворотний зв’язок;
  • звертати увагу на зусилля кожної дитини та її навчальний поступ;
  • надавати учням змогу самостійно виправляти помилки, звертати їхню увагу на те, що саме потребує виправлення або поліпшення в роботі.

Нагадаємо, МОН розробило для директорів шкіл алгоритм дій у разі виявлення в учня або працівника закладу ознак гострого респіраторного захворювання.

Міністерство освіти і науки України


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram