Як організувати центри професійного розвитку педагогів і реорганізувати науково-методичні установи – рекомендації МОН

   

Засновником центру професійного розвитку педагогів може бути будь-яка місцева рада, такі центри мають бути юридичними особами і не можуть функціонувати як підрозділи інших установ або закладів. Відповідні рекомендації щодо організації роботи центрів оприлюднено на сайті МОН.

Так, за своїм статусом центри мають бути юридичними особами – комунальними бюджетними неприбутковими установами. Вони не можуть функціонувати як структурні підрозділи інших установ, закладів, організацій і виконувати завдання, не передбачені Положенням про центр професійного розвитку педагогів, тому не можуть реалізовувати поточні функції існуючих науково-методичних центрів.
Центр утворюється органом місцевого самоврядування з урахуванням потреб відповідної територіальної громади, тобто засновником може бути будь-яка місцева рада. Водночас районні, міські (районні у містах) ради мають створити відповідні центри шляхом реорганізації підпорядкованих районних (міських) науково-методичних центрів (кабінетів) до 1 вересня 2020 року.Наразі науково-методичні центри функціонують в одному з двох статусів – як структурний підрозділ або як самостійна юридична особа.
Якщо науково-методичний центр є структурним підрозділом, відповідний орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади повинен:
 • переглянути документи, на підставі яких функціонує такий підрозділ, та внести до них необхідні зміни або затвердити нову структуру та штатний розпис;
 • визначити осіб, які повинні попередити працівників підрозділу про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників внаслідок реорганізації;
 • визначити термін, з якого набирає чинності та застосовується відповідне рішення.
У разі припинення юридичної особи її засновник може прийняти одне з двох управлінських рішень – припинити її в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Реорганізувати науково-методичний центр як юридичну особу можна лише після рішення органу місцевого самоврядування про створення центру професійного розвитку педагогів як нової юридичної особи, якому може передувати рішення про ліквідацію науково-методичного центру як юридичної особи.
До повноважень та обов’язків засновника центру професійного розвитку педагогів входить, зокрема, затвердження установчого документа центру, його стратегії розвитку, штатного розпису та фінансування діяльності, визначення території його обслуговування, призначення директора за результатами конкурсу.
Засновники самостійно регулюють порядок оголошення та проведення конкурсу на вакантні посади працівників центру в інтересах територіальної громади та орієнтуючись на загальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів, зазначені в Положенні про центр професійного розвитку.

Безпосереднє керівництво діяльністю центру здійснює його директор. З-поміж його повноважень:

 • розроблення стратегії розвитку центру та подання на затвердження засновнику;
 • затвердження плану діяльності центру та організація його роботи відповідно до стратегії розвитку;
 • подання засновнику пропозицій щодо штатного розпису та кошторису центру;
 • призначення на посаду працівників центру, їх звільнення, затвердження їхніх посадових інструкцій.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року Уряд затвердив Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Згідно з документом, центри будуть:

 • узагальнювати та поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси тощо;
 • координуватимуть діяльність професійних спільнот педагогів;
 • надаватимуть психологічну підтримку педпрацівникам;
 • проводитимуть консультації, зокрема, щодо траєкторії професійного розвитку, супервізії, розроблення документів, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні, нових освітніх технологій, організації освітнього процесу за різними формами, зокрема – з використанням технологій дистанційного навчання.

Міністерство освіти і науки України


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram