Про організацію дистанційної роботи

   

Департамент освіти і науки Рівненської облдержадміністрації з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Кодексу законів про працю України при здійсненні дистанційної роботи та оплати праці педагогічних працівників що працюють дистанційно, рекомендує застосовувати наступні рекомендації.

Відповідно до статті 602 КЗпП України дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

За заявою працівника його може бути переведено на дистанційну форму роботи. У такому випадку, відповідно до ч. 11 ст. 60-2 КЗпП, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи.

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Якщо трудовий договір про дистанційну роботу не укладався, а працівника переведено на дистанційну роботу наказом роботодавця, можливо, з метою належної організації виконання дистанційної роботи, ознайомлення працівника з наказами, повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами роботодавця заздалегідь визначити засоби комунікації та обумовити взаємодію між сторонами під час виконання дистанційної роботи.

Дистанційному працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку й харчування – період відключення. У цей час працівник може не відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки роботодавця.

Працюючи дистанційно, працівник самостійно відповідає за додержання безпечних і нешкідливих умов праці на робочому місці.

Після завершення дистанційної роботи працівники можуть відновити звичайний режим роботи. Для цього працівники мають написати заяву, а керівник – видати наказ (розпорядження) про припинення дистанційної роботи та відновлення звичайного режиму роботи.

Дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі не рідше двох разів на місяць.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram