Навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану: аналіз ситуації на Рівненщині та рекомендації педагогам

   

Навчання дітей із особливими освітніми потребами в області забезпечують 13 спеціальних закладів освіти.

Освітніми та корекційно-розвитковими послугами забезпечено 1327 дітей.

Всі заклади освіти здійснюють навчання у дистанційній формі. Зокрема, спеціальні заклади використовують такі засоби комунікації: розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу; створення груп із батьками, учнями у соціальних мережах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо); використання електронних платформ (ZOOM, Google Clasroom тощо); проведення скайп-конференцій; спілкування в телефонному режимі; листування через електронну пошту тощо.

Творчою групою працівників Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру було розроблено практичні рекомендації вчителям початкових класів та батькам  учнів, які мають порушення інтелектуального розвитку або (та) порушення аутистичного спектру щодо організації освітнього процесу за дистанційною формою в умовах воєнного стану.

Організовуючи навчання дітей з особливими освітніми потребами за дистанційною формою  варто пам’ятати, що ця категорія дітей  є переважно візуалами, тому для кращого розуміння ситуації воєнного часу їм необхідна візуальна підтримка. Насамперед це стосується  сигналу тривоги. Для роз’яснення дитині з аутизмом, який алгоритм дій виконати, можна застосувати  такий вид візуальної підтримки: «Коли лунає сирена».

Під час стресу у кожної людини і, зокрема у дітей з розладами аутистичного спектру  втрачається зв’язок  із тілом. Тому якомога більше  потрібно розминати і розтирати руки, а розігрітими руками розтирати різні частини тіла, починаючи з обличчя. Одна з ігор це «Метелик».

Дихання є надзвичайно важливим  у період хвилювання дитини. Під час стресу воно стає поверхневим. Тому за будь-якої можливості слід грати з дитиною в дихальні ігри.

Найкращий ефект для заспокоєння дитини з аутизмом  мають різні форми арттерапії: ліплення, колаж, розмальовка улюблених зображень, особливо добре допомагає нейрографіка.

До методів арттерапії, які є ефективними у воєнний час можна віднести і поробки з ниток та тканин. Будь-які тканинні і ниткові аплікації зможуть допомогти дитині заспокоїтись. Це можуть бути метафори гори, птаха, річки, квітів. Наприклад, «Голуб миру» чи « Квітка перемоги».

Виготовлення оберегів разом з мамою, дасть можливість дитині з РАС почувати себе в безпеці. Це можуть бути браслети або  ляльки-мотанки.

Також творчою групою Рівненського НРЦ розроблено рекомендації для батьків, яких принципів необхідно дотримуватися під час корекційно-розвиткових занять з Розвитку мовлення, корекція мовлення, корекції розвитку.

 

Сьогоднішній день спонукає нас навчатися та пристосовуватися до тих умов, які диктує нам життя. Дітям з порушеннями інтелектуального розвитку потрібно більше часу, щоб звикнути до отримання необхідних знань на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Для таких дітей  дистанційне навчання можливе за умови індивідуалізації навчання та активної допомоги батьків. Для того, щоб дитина з ООП формувала і застосовувала набуті компетентності для подальшого самостійного життя, їй потрібна в певний період допомога й підтримка.

Педагоги Клеванської спеціальної школи №2 І-ІІ ступенів звернули увагу на важливості дотримання певних особливостей побудови організації дистанційного навчання в таких складних умовах.

Заздалегідь адміністрацією школи, психологічною службою, класними керівниками, вихователями проведено клопітку роботу з батьками у вигляді консультацій про те, що безпосередній супровід навчання зі сторони батьків є вкрай важливим для дітей з інтелектуальними порушеннями, для дітей з інтелектуальними порушеннями та РАС, батьки – партнери вчителів! Дитина з ООП потребує постійної батьківської підтримки. Саме родина має бути зацікавлена в тому, щоб забезпечити відповідний педагогічний вплив для оволодіння дитиною потрібними знаннями й уміннями. Співпраця з учителем, з використанням технологій дистанційного навчання, або у режимі онлайн спілкування, або оф-лайн (через опрацювання підготовлених для дитини завдань) – це спільна стратегія щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Батькам учнів надано рекомендації щодо налагодження режиму дня для дитини (чергування інтелектуального навантаження з фізичним), організації робочого простору.

Вчителі у спілкуванні з батьками учнів наголосили на тому, що для того, щоб ефективно організувати навчальний процес вдома, потрібно включити навчання в режим дня дитини. Треба оформити режим дня разом з дитиною у формі плакату (з фотографіями дій, піктограм та інших символів тощо) та прикріпити у кімнаті. Він допоможе дитині з порушеннями інтелектуального розвитку зрозуміти послідовність виконання дій та вивчення різних навчальних предметів.

Також важливо навчати дітей плануванню. Педагоги спеціальної школи залучили батьків до спільної роботи і пояснили, що їм робити, як виконувати вправи з дрібною моторикою та як допомогти дитині.

Для дітей із тяжкими порушеннями мовлення мовленнєвий матеріал вчителі добирають відповідно до рівня мовленнєвого розвитку дітей, можливостей їх комунікації. Для візуальної підтримки в засвоєнні матеріалу використовуються відео-ресурс, доступні дітям інтерактивні вправи, презентації, опорні схеми, таблички, ілюстровані тексти. Педагоги намагаються не перевантажувати учнів, розробляють завдання, з огляду на індивідуальні можливості кожної дитини, тримають на контролі виразність мовлення дитини, домагаються правильної вимови дитиною поставлених звуків. Для розвитку розумових операцій використовуються завдання з пошуку логічної пари, зайвої картинки, визначення логічної послідовності сюжетних картинок, закономірностей на вербальному та невербальному рівні. Вчителі також консультують батьків, як потрібно виконувати завдання.

Педагогами Острозької спеціальної школи №1 І-ІІІ ступенів для дітей із порушеннями слуху при організації дистанційного навчання з використанням ІКТ технологій активно враховується те, що діти з порушеннями слуху сприймають світ очима, і все навантаження припадає на зоровий аналізатор, а також те, що їх природньою рідною мовою є жестова мова, і основне те, що навчання організовується у складний воєнний стан. Тому адміністрацією школи було розроблено та рекомендовано педагогам та батькам певний алгоритм дій.

Варто зазначити, на фоні військового стану діти схильні до емоційного сприйняття інформації не менше, аніж дорослі. Тому, задля спокою дітей, психологами шкіл проводиться значна робота, наголошується на основних правилах спілкування з дітьми про воєнний стан.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram