До Дня науки в РОІППО відбувся науковий кафедральний марафон

   

 З нагоди Дня науки в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 15 травня в режимі онлайн відбувся науковий кафедральний марафон. У заході взяли участь 4 потужні кафедри інституту: філософії, економіки та менеджменту освіти, суспільно-гуманітарної освіти, педагогіки, психології та корекційної освіти, природничо-математичної освіти.

На кафедрах інституту працює 36 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори наук, професори, 22 кандидати наук, 16 доцентів. Кожен викладач – це інноватор та дослідник. Науково-педагогічні працівники інституту є професіоналами викладацької діяльності, досвідчені та ініціативні, вони забезпечують якісне підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти та науково-методичних установ області, тісно співпрацюють з вітчизняними та міжнародними науковими установами та дослідницькими організаціями, беруть активну участь у науково-дослідній роботі, експериментах, інноваційних проєктах та програмах, упроваджують компетентнісну та інклюзивну освіту, презентують науково-методичні розробки під час  наукових конференцій, круглих столів, вебінарів, тренінгів, інтерактивних занять тощо.

Під час марафону кафедри інституту презентували сучасні здобутки, власні досягнення та партнерську наукову співпрацю. Пріоритет діяльності кафедр полягає у створенні ефективних умов для професійного зростання та самоорганізації професійної діяльності педпрацівників, розвитку їхніх педагогічних здібностей та професійних компетентностей, а також забезпечення якісного освітнього процесу відповідно до сучасних викликів та нових змін, які відбуваються в розвивальному освітньому просторі. Кафедри проводять наукову та науково-дослідну роботу, активно працюють над реалізацією наукової теми інституту із пошуку науково-методичних основ формування мотивації професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та здійснюють науково-методичне забезпечення дослідження 24 тем та дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності закладів освіти області.

Науково-дослідна робота кафедр є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту і спрямована на забезпечення надання якісних освітніх послуг  на засадах науки і практики та завдань освітньої реформи.

Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти веде пошук нового змісту, підвищення ефективності підготовки керівників закладів освіти. Вона презентувала авторські розробки із мотиваційного менеджменту, управління персоналом освітньої організації, формування інформаційної культури керівника та розвитку культури інформації, децентралізації управління освітою в ОТГ, опорних закладах та забезпечення їх автономії, формування освітньої політики. Науковці кафедри здійснюють науково-методичне забезпечення дослідницьких проєктів із формування методологічної культури вчителя, формування та розвитку громадянської компетентності вчителя, а також пілотування проєкту «Нова українська школа»,  упровадження програми «Демократична школа» та експерименту зі створення авторських моделей та педагогічних систем закладів освіти всеукраїнського та регіонального рівнів. Затребуваним став інноваційний проєкт кафедри «Літня школа менеджменту», проведення управлінського челенджу, громадських слухань, інтерактивної наукової конференції тощо.

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти активно долучилась до підготовки вчителів для потреб Нової української школи, пошуку практичних підходів до підготовки мотиваційного педагога та виконання ролей модератора, ментора, тьютора, залучення до інновацій педагогів дошкільних загальноосвітніх та професійних закладів освіти. Вагомими стали розробки викладачів із інтегрованого навчання, методики викладання математики в НУШ, вихованні гуманних цінностей. Кафедрою започатковано дослідницький проєкт із розвитку соціальних компетентностей та здійснення кризового консультування, психологічної адаптації педагогів до роботи під час карантину, поширення технологій інклюзивної освіти.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти здійснює пошук наукових засад цінностей освіти та професійно-фахового розвитку вчителя, особистісно зорієнтованого підходів навчання вчителів-філологів та формування ключових предметних компетентностей і дослідницьких умінь вчителів суспільних предметів. Науковці кафедри здійснюють упровадження проєктів «Філологічний олімп», розвитку соціальних ініціатив учнівської та студентської молоді, забезпечують дослідження компетентнісно зорієнтованого середовища Нової української школи та створення проєкту із усної історії та ін.

Кафедра природничо-математичної освіти здійснює ґрунтовні розробки методології сучасної педагогіки та експертної діяльності в освіті, а також зі створення навчально-дидактичних засобів для викладання шкільних предметів, використання Google сервісів у освітньому процесі інституту та закладів освіти, створення інновацій для моделювання віртуального освітнього простору та підвищення медіа грамотності викладачів і педагогів. Науковцями започатковано регіональні проєкти «Культурні коди математики», «Я досліджую Рівненщину», міні-проєкт «Досліджуй, зберігай!». Результативною стала участь у міжнародній програмі трансзакордонного співробітництва Україна-Польща. Викладачі створюють науково-обґрунтовані рекомендації та інструкції із забезпечення розвитку фізкультури і спорту для дітей і учнів, проведення педагогічних досліджень та формування ставлення до навколишнього світу, безпеки здоров’я.

Під час марафону науково-педагогічні працівники кафедр презентували посібники, підручники, робочі зошити, інтерактивні навчально-методичні комплекси, відео-лекції та інші наукові праці. Вони випускають інформаційні вісники, готують науково-обґрунтовані рекомендації, проводять тренінги, виїзні семінари, авторські майстер-класи на замовлення закладів освіти та педагогів. Дослідницька та експериментальна діяльність науковців інституту сприяє залученню до експериментальної педагогіки, інноваційної освіти та формуванню і розвитку інноваційного потенціалу педагогічних і науково-педагогічних працівників не тільки інституту, а й інноваційного потенціалу закладів освіти Рівненщини.


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram