22 червня – початок конкурсу щодо обрання членів НАЗЯВО

   
Сьогодні, 22 червня 2021 року, стартує конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Текст оголошення про проведення конкурсу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Заяви та документи на участь у конкурсі прийматимуться до 22 липня 2021 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

1) письмова заява державною мовою про участь у конкурсі за формою згідно з додатком до Положення;

2) у разі висування кандидатом у члени Національного агентства:

  • представником закладу вищої освіти – витяг з протоколу засідання вченої ради відповідного закладу вищої освіти,
  • представником Національної академії наук, національної галузевої академії наук – витяг з протоколу засідання Президії Національної академії наук, витяг з протоколу засідання Президії відповідної національної галузевої академії наук,
  • представником Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців – витяг з протоколу засідання ради відповідного Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців,
  • представником органу студентського самоврядування – витяг з протоколу засідання колегіального органу студентського самоврядування;

3) професійне резюме державною та англійською мовами із зазначенням галузі знань (крім представників здобувачів вищої освіти та Всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців) та можливості працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи;

4) мотиваційний лист кандидата в члени Національного агентства, складений у довільній формі державною та англійською мовами, щодо роботи у складі Національного агентства з пропозиціями щодо своїх функцій (обов’язків) обсягом не більше 5 тисяч знаків;

5) документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (володіння державною мовою може бути підтверджено документами в разі їх наявності);

6) додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати (мовою оригіналу та переклад англійською).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства:

  • володіння державною мовою;
  • вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;
  • науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;
  • досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;
  • для представників роботодавців – досвід фахової роботи не менше п’яти років;
  • для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня – статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) на момент подання документів для участі у конкурсі.

Документи подаються шляхом надсилання їх електронних (сканованих) примірників на адресу електронної пошти.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи, необхідні для участі в конкурсі: Іванішенко Олена Вікторівна, тел. (044) 481-47-49, ivanishenko@mon.gov.ua.

Усього до складу НАЗЯВО мають увійти 23 особи.

Пресцентр МОН


Поширити: Поширити у Фейсбук
  Поширити у Telegram