Анонси подій

Детальна інформація:

 • Чт
  29
  Чер
  2017
  Пн
  31
  Лип
  2017

  Реєстрація кабінетів вступників стартує 29 червня 2017 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочнеться 29 червня.

  Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів триватиме до 18 годині 25 липня 2017 року.

  Вступна кампанія 2017 року розпочинається 12 липня.

  Із цього дня вищі навчальні заклади України починають приймати від абітурієнтів документи для вступу на  освітній  рівень  бакалавр в електронній та паперовій формі.

  Затверджено зміни до умов прийому

  Міністерством освіти затверджено зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

  Документом, зокрема, розширено перелік осіб, яким надаються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових кредитів, а також переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (п. 5 розділу IVУмов прийому).

  Цього року запроваджено так звані регіональний, галузевий та сільський коефіцієнти. Це означає, що конкурсний бал буде домножуватись на коефіцієнт. Цими коефіцієнтами буде збалансована кількість вступників по всіх регіонах України. Одним зі стимулів обирання інших міст є регіональний коефіцієнт. Якщо діти вступають до Києва, то їхній коефіцієнт 1. Якщо до Дніпра, Львова, Одеси, Харкова – 1,01, якщо до Донецької чи Луганської областей, переміщених ВНЗ, то їхній коефіцієнт – 1,03. По всіх інших регіонах – 1,02.

  Галузевий коефіцієнт має зорієнтованість на спеціальності природничо-технічні. І є сільський коефіцієнт: діти, як навчаються в сільських населених пунктах, їхній конкурсний бал буде домножуватись на 1,02.

  Абітурієнти при зарахуванні на контракт після закінчення строку прийому документів зможуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного ВНЗ за умови збігу конкурсних предметів та при наявності ліцензованих місць.

  Військовозобов‘язані вступники з тимчасово окупованих територій та ОРДЛО можуть при вступі не подавати військового квитка або приписного свідоцтва. Раніше це стосувалось лише тих, хто вступав за спрощеною процедурою.

  Передбачено, що для громадян України, які в рік вступу закінчили загальноосвітній навчальний заклад за кордоном, дозволено вступ за іспитами замість сертифікатів ЗНО.

  Документом оновлено нормативну базу повного або часткового звільнення від ЗНО за станом здоров’я.

  Також змінами передбачено, що вищі навчальні заклади мають створити консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники матимуть можливість звернутись до консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестата тощо.

  Консультативний телефон з питань вступної кампанії в управлінні освіти і науки Рівненської ОДА – 26-16-33.

  Строки вступної кампанії 2017 року у ВНЗ України

  Вступ у вищі навчальні заклади у 2017 році відбувається на підставі чинних Умов прийому, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року.

  Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

  Подання заяв на навчання за контрактом не обмежується.

   Дати прийому документів та проведення іспитів (творчих конкурсів):

  Вступна кампанія 2017 року на  освітній  рівень  бакалавр розпочинається 12 липня.

  Як раніше зазначалося реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

  Отож прийом заяв та документів від вступників починається 12 липня, крім військових вищих навчальних закладів (військових підрозділів вищих навчальних закладів) та закінчується о 18 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

  та о 18 годині 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

  Строки проведення творчих конкурсів, іспитів та співбесід:

  • Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 17 до 26 липня включно.
  • Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.
  • Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

   

  Строки формування рейтингових списків та зарахування:

  Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або вступних іспитів із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

  Рейтинговий список осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня.

  Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

  Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

   Виконання вступниками вимог до зарахування:

  Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня;

  Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня. Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) проводиться не пізніше 30 вересня 2017 року.

  Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється не пізніше 18 серпня.

  Інші категорії вступників:

  Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів закінчуються о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

  Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 15 вересня.

  Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

  Документи необхідні для вступу до вузу у 2017 році:

  У 2017 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

  Це правило не стосується осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або квотами-2, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в атестаті та у сертифікаті ЗНО. Зазначені особи подають документи тільки в паперовій формі.

  Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті почнеться 29 червня).

  Подання заяви в електронній формі

  Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:

  • зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • зазначає серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
  • зазначає середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
  • завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту
  • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу
  • завантажує скановану копію довідки із сільської ради (для осіб, для яких буде запроваджений сільський коефіцієнт).

  У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

  Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати особисто наступні документи:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого навчального закладу.

  Подання заяви в паперовій формі:

  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3(за наявності).

  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016 або 2017 року;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  Вищі навчальні заклади у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (в тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

  Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

  Вступ  на навчання  для  здобуття ОКР “Молодший  спеціаліст”:

  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році буде здійснюватись за результатами вступних випробувань.

  Для вступу на основі базової загальної середньої освіти вступне випробування матиме форму вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди.

  Абітурієнти, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти зараховуватимуться за результатами ЗНО, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесід. У 2017 році прийматимуться сертифікати зовнішнього оцінювання 2016 та 2017 років.

  Ті вступники, які вступатимуть на навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проходитимуть фахові вступні випробування.

  Прийом заяв та документів від абітурієнтів розпочнеться 01 липня та триватиме до 18.00 14 липня.

  Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди відбудуться у період з 15 липня до 22 липня.

  Рейтинговий список вступників, які вступатимуть на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування буде оприлюднений не пізніше 12.00 год. 24 липня. Одночасно вступники отримають інформацію про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням.

  Зарахування студентів за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12.00 31 липня. Контрактників зарахують не пізніше 30 серпня 2017 року.

  Для вступників, які вступатимуть на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання вступна кампанія розпочнеться в інші терміни.

  Зокрема, реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочнеться 29 червня та закінчиться о 18.00 год. 25 липня.

  Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, будуть проведені до 11 липня. Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня.

  Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчиться о 18.00 01 серпня.

  Прийом заяв і документів від абітурієнтів, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання триватиме 08 серпня.

  Творчі конкурси відбудуться з 28 липня до 07 серпня, вступні іспити з 02 до 07 серпня, а співбесіди з 02 до 04 серпня.

  Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди будуть оприлюднені не пізніше 12.00 год. 05 серпня.

  Рейтинговий список вступників, які вступатимуть на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів буде оприлюднений не пізніше 12.00 год. 09 серпня.

  Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 год. 12 серпня.

  Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше 12.00 год. 14 серпня. Зарахування абітурієнтів, які навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

  Квоти на зарахування до вищих навчальних закладів:

  Термін «Квоти» визначається Умовами прийому до вищих навчальни закладів України у 2017 році. Квоти встановлюються для прийому за державним замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства.

  Право на зарахування за квотами – це право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, що реалізується відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

  Квота-1

  Квота-1 – це визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2.

  Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених вищих навчальних закладах) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  Квота-2

  Квота-2 – це визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560.

  Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в уповноважених вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  Квота-3

  Квота-3 – це визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  Квота-3 встановлюється вищим навчальним закладом за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення, доведеного цьому вищому навчальному закладу.

  Право на зарахування поза основним конкурсом:

  Згідно з умовами вступу у вищі навчальні заклади, вступники окремих категорій мають право на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

  Спеціальні умови зарахування на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів передбачають право на зарахування за результатами співбесіди або участь у окремому конкурсі за певними квотами.

  Формування рейтингового списку

  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти). Зазначений список вступників впорядковується за алфавітом;
  • вступники, які мають право на зарахування заквотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти). Зазначений список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. Зазначений список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

  Право на спеціальні умови зарахування

  Право на зарахування за державним або регіональним замовленням за результатами співбесіди мають:

  • особи, визнані інвалідами війни, відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1 мають:

  • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року№ 124/95.

   

  Право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають:

  • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

  Право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3 мають:

  • особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

   

  Вступ до ВНЗ України без сертифікатів ЗНО:

  Згідно з умовами вступу до вищих навчальних закладів деякі громадяни України мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти.

   

  Право на зарахування за співбесідою мають:

  • особи, визнані інвалідами війни, відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів мають:

  • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
  • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

  Також, громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697.

  Крім того, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560.

  Вступити до коледжу можна без наявності паспорта:

  Міністерство освіти і науки дозволило в 2017 році приймати випускників 9-х класів на навчання за рівнем молодшого спеціаліста на основі свідоцтва про народження, якщо вони  не отримали паспорт. Відповідний лист відомства надісланий керівникам місцевих департаментів освіти та навчальних закладів.

  У Міносвіти зазначають, що ухвалене рішення пов’язане із значним завантаженням підрозділів Державної міграційної служби, які не встигають видавати паспорти абітурієнтам до початку вступної кампанії.

  Разом з тим, у відомстві звернулись до керівників шкіл з проханням звертати увагу учнів та батьків на необхідності отримання паспорта громадянина України при досягненні чотирнадцятирічного віку.

   

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes