Всеукраїнська науково-практична конференція РДГУ

11.04.2019

У Рівненському державному гуманітарному університеті відбулася дводенна Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів».

Організатором конференції виступила кафедра методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології РДГУ (зав. кафедри доктор педагогічних наук, професор Безкоровайна Ольга).

Приємно констатувати, що тема конференції привернула увагу  вчених та освітян з різних міст України: Миколаєва, Херсона, Ніжина, Умані, Луцька, Києва, Житомира, Івано-Франківська, Закарпаття.

Конференція  проходила в межах реалізації спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління». Інноваційна  програма підготовки  майбутнього вчителя англійської мови, яка була розроблена спільно з зарубіжними колегами пропонує оновлений зміст та вносить суттєві зміни до організації професійно-методичної підготовки вчителя.

На конференції виступили проректор з наукової роботи РДГУ, доктор економічних наук, професор Дейнега Олександр, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Андрєєва Майя, декан факультету іноземної філології РДГУ, професор  Ніколайчук Галина.

У роботі конференції брали участь Волонтер Корпусу Миру США в Україні Джіана Хегарті, яка проходить стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Леа Пішо – магістранта  університету міста Ле Ман, Франція, яка проходить стажування в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Загалом тематика конференції охоплювала широке коло питань: новітні тенденції розвитку іншомовної освіти на засадах євроінтеграції; психологічні та лінгвістичні аспекти навчання іноземних мов; професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в умовах реформування нової української школи; навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у гуманітарних та технічних закладах вищої освіти; викладання іноземних мов в контексті міжкультурної комунікації.

У програмі конференції були пленарні виступи науковців, творчі майстерні вчителів англійської мови, панельна дискусія «Оптимізація процесу навчання іноземних мов: стратегії та перспективи» представників проектних закладів вищої та загальної середньої освіти.