В РДГУ обговорили питання молодіжної субкультури

28.03.2019

27-28 березня 2019 року в Рівненському державному гуманітарному університеті відбувається Міжнародна науково-практична конференція “Особистість у просторі молодіжної субкультури”, у відкритті якої з вітальним словом виступив заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації Петро Коржевський.

«Більшість молодих людей обирає традиційний шлях соціалізації, що свідчить про те, що процес соціалізації в їх батьківській сім’ї і у формальній групі не дав збою. У розряд субкультурної молоді і залежності від історичної і соціокультурної обстановки в тому або іншому суспільстві потрапляє не більше 30% молоді. Оскільки будь-яке неформальне молодіжне об’єднання об’єднує тих, хто «не вписався» в нормальний хід соціального життя, то, з одного боку, культивується протест проти суспільства з метою створити інше (краще), а з іншою, – саме перебування в неформальному молодіжному об’єднанні покликане сприяти адаптації молоді до того ж суспільству. Молодіжна субкультура виконує цілий ряд позитивних функцій: адаптація молодих людей до суспільства, надання можливості молодій людині виробити первинний статус, допомога молодим людям в звільненні від батьківської залежності і опіки, передача специфічних для певного соціального шару ціннісних уявлень. Як правило, багато молодих людей після виходу з руху вже не страждають підлітковими комплексами, не «бунтують» по нікчемних приводах, не перетворюють життя на нескінченний пошук пригод», – підкреслив Петро Коржевський.

В роботі конференції взяли участь ректор РДГУ проф. Постоловський Р.М., перший проректор РДГУ, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ проф. Павелків Р.В., заступник начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Коржевський П.М., проректор з навчально-виховної роботи РДГУ проф. Петрівський Я.Б., проректор з наукової роботи РДГУ проф. Дейнега О.В., проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформатизації РДГУ проф. Немеш О.М., завідувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Коваленко А.Б., завідувач кафедри практичної та клінічної психології СНУ ім. Л. Українки доц. Мушкевич М.І., завідувача кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ проф. Воробйов А.М., завідувач кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ проф. Ямницький В.М.

У рамках роботи конференції були представлені наукові доробки провідних науковців у галузі психології, зокрема у пленарному засіданні з доповідями щодо проблематики впливу молодіжних субкультур на особистість виступили психологи-науковці з різних міст України: проф. Гошовський Я.О. (м. Луцьк), проф. Журавльова Л.П. (м. Житомир), проф. Камінська О.В. (м. Рівне), доц. Павелків В.Р. (м. Рівне), доц. Мельник А.П. (м. Луцьк), доц. Назаревич В.В. (м. Рівне).

Основні тематичні напрями роботи конференції:

Молодіжна субкультура як соціокультурний феномен;

Психолого-педагогічний аналіз молодіжних субкультур;

Особистість і молодіжна субкультура: амбівалентність взаємозв’язку;

Деструктивний потенціал сучасних  молодіжних субкультур;

Профілактика негативного впливу субкультури на особистість;

Психічне здоров’я, психотерапія в клінічній практиці особистості.

Конференція була наповнена різноманітними доповідями та презентаціями авторами (понад 120 учасників (Україна, Польща, Угорщина, США, Казахстан)) власних проектів щодо проблеми молодіжних субкультур. Секційні дискусії продовжилися проведенням майстер-класів та ворк-шопів з подолання деструктивного впливу молодіжних субкультур на особистість та презентацією шляхів і методів ресоціалізації у процесі десубкультуризації.

Підсумками роботи конференції стало укладання резолюції щодо перспектив та особливостей дослідження впливу молодіжних субкультур на особистість. Результати роботи конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Психологія: реальність і перспективи» внесеного до переліку наукових фахових видань України з психології та індексується у наукометричній базі даних Google Scholar.