У МОН розробили рекомендації з академічної доброчесності

25.10.2018

Як підтримати академічну доброчесність в університеті – МОН розробило та надіслало на ЗВО Рекомендації з академічної доброчесності 

Заклади вищої освіти отримали Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності. Лист із відповідними матеріалами було розроблено у межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США, а також розіслано листом МОН на всі виші.

«Зараз ми спостерігаємо глибоку кризу академічної доброчесності у нашій країні. І причин цьому декілька. Одна з них – відсутність глибокого розуміння того, чим саме є академічна доброчесність закладами, а також процедур, які мають цю доброчесність забезпечувати. І ми щиро вдячні Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP, який допоміг нам підготувати детальні та змістовні рекомендації з цього питання для закладів вищої освіти, а також глосарій термінів та понять із академічної доброчесності. Ми сподіваємось, що ці матеріали стануть суттєвою допомогою для вишів на їхньому шляху до забезпечення академічної доброчесності», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

Рекомендації складаються із 6 окремих блоків.

Перший розділ – «Набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма».

У другому розділі надаються рекомендації щодо роботи з викладацьким колективом. Зокрема, йдеться про те, як мотивувати викладацький склад до академічної доброчесності, які вимоги до нього є з цього питання та як створити у закладі атмосферу академічної доброчесності.

Третій блок присвячено питанням санкцій, які можуть вживатися до викладачів та студентів за порушення академічної доброчесності.

«Застосування заходів академічної відповідальності має сенс, якщо учасники освітнього процесу розуміють зміст чинних норм, підстави і процедури притягнення до академічної відповідальності. Тому за інших рівних умов санкції за одні й ті самі порушення для студентів молодших курсів мають бути м’якішими, ніж для студентів старших курсів і, тим більше, для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Заклад вищої освіти має забезпечити навчання всіх учасників освітнього процесу, насамперед, здобувачів вищої освіти з питань забезпечення академічної доброчесності», – йдеться зокрема у документі.

Для вдосконалення внутрішніх процедур дотримання доброчесності у четвертому розділі МОН разом із експертами дають рекомендації щодо створення кодексу академічної етики та етичної комісії закладу вищої освіти.

П’ятий розділ дає орієнтири для закладів щодо вимог до письмових робіт, які допоможуть забезпечити академічну доброчесність. Також у цій частині Рекомендацій надаються поради, як проводити захисти письмових робіт.

Останній шостий розділ Рекомендацій з академічної доброчесності присвячений особливостям перевірки на академічний плагіат дисертаційних робіт.

Оскільки тривалий час дискусії щодо забезпечення академічної доброчесності точилися навколо конкретних визначень порушень, які свідчать про порушення академічної доброчесності, разом із Рекомендаціями МОН розіслало й Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності.

«У глосарії доступно та зрозуміло викладено усі основні визначення, що допоможуть закладам у побудові їх внутрішніх систем забезпечення якості освіти», – відзначив Юрій Рашкевич.