Супер можливість для ВНЗ! Академічна доброчесність в Україні

21.03.2019

Термін «Академічна доброчесність» є відносно новим для української вищої освіти, з одного боку він означає зрозумілі і загально відомі речі, але водночас немає системного уявлення про академічну доброчесність та сталого терміну, який би її позначав.

Що ми знаємо про академічну доброчесність? Пропонуємо пройти невеличкий тест задля самооцінки. Відповідаємо ТАК або НІ.

1. Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів, якими мають керуватися учасники освітнього процесу

Правильно! Неправильно!

2. Порушенням академічної доброчесності вважаються: плагіат, фабрикація, списування, обман, хабарництво

Правильно! Неправильно!

3. За порушення академічної доброчесності одразу передбачається юридична відповідальність

Правильно! Неправильно!

4. Чи є окрема стаття про академічну доброчесність в Законі «Про освіту»

Правильно! Неправильно!

5. Академічна доброчесність стосується лише освітян

Правильно! Неправильно!

6. Часткове оприлюднення не своїх наукових (творчих) результатів не вважається академічним плагіатом

Правильно! Неправильно!

7. Ймовірні порушення розглядають: комісія закладу, громадська організація, університетські суди, професійні асоціації, студентське самоврядування

Правильно! Неправильно!

8. Академічна відповідальність для здобувачів освіти включає навіть відрахування із закладу освіти

Правильно! Неправильно!

9. Стягнення за студентський плагіат наступає одразу при виявленні

Правильно! Неправильно!

10. Використання незрозумілої системи оцінювання – вид порушення

Правильно! Неправильно!

11. Відео-та аудіо- матеріали можна вільно використовувати у роботах та дослідженнях без посилання

Правильно! Неправильно!

12. «Кодекс честі» – документ, який розробляється всередині закладу і містить загальні положення щодо дотримання принципів академічної доброчесності, перелік можливих порушень та перелік санкцій

Правильно! Неправильно!

Академічна доброчесність

Поділитись своїми результатами:

Новий закон «Про вищу освіту» заклав основи для університетської автономії, а відповідні підзаконні акти дали змогу університетам впроваджувати академічну, фінансову, кадрову автономію. Цей час є найкращим для того, щоб поєднати впровадження університетської автономії з розвитком академічної доброчесності в українських ВНЗ.

Глосарій про академічну доброчесність

Стаття закону

За сприяння Міністерства освіти і науки України за підтримки Посольства Сполучених Штатів реалізується Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP project), який охопить 10 українських університетів – з різних регіонів і з різними характеристиками. Результатом роботи Проекту повинні стати своєрідні «історії успіху», які можна використати для трансформації системи вищої освіти загалом.

В рамках Проекту сприяння академічні доброчесності в Україні студенти, викладачі та персонал ВНЗ отримають практичні знання та навички про основні принципи поняття «Академічна доброчесність», а також план дій по впровадженню цих принципів в своєму ВНЗ.

Детальна інформація за посиланням