Смизька громада активно готує вчителів до Нової української школи

16.04.2018

У Смизькій громаді відбувся  навчально-методичний семінар «Нова українська школа: реалізація ідей в практиці початкового навчання». Учасниками семінару стали 48 педагогів Смизької, Тараканівської, Мирогощанської та Привільненської громад Дубенщини і м. Кременець.  Серед запрошених гостей – керівник робочої групи з розроблення нового Державного стандарту початкової загальної освіти, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Оксана Онопрієнко.

У деталях обговорили концептуальні засади формування нової української школи, Державного стандарту, програми, підручники початкової школи, сучасні підходи до методичного забезпечення освітнього процесу тощо.

«Смизька громада отримала можливість покращувати матеріально-технічну базу, забезпечувати підвищення кваліфікації та сприяти неформальній освіті педагогів, створювати доступні умови для здобуття якісної освіти. Тема освіти в умовах децентралізації нова, проте, дуже актуальна», – наголосила начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Смизької селищної ради Вікторія Костюк.

Оксана Онопрієнко окреслила перспективи розвитку початкової освіти в найближчі роки, наголосила, що основними аспектами стандарту є: зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь; зменшення кількості навчальних предметів та інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей, а також зміна підходів до контролю і оцінювання результатів навчання через упровадження формувального оцінювання. Під час виступу було зроблено акцент на новому підході до моделювання сучасного навчального заняття. Новий Стандарт освіти гарантує гнучкість та надає більшу професійну свободу, а також повноваження створювати освітні та навчальні програми відповідно до потреб учнів і локальних громад, враховуючи потенціал школи і залучаючи до освітнього процесу партнерів. Учасники обговорили «вертикальну» гнучкість у розподілі навчального часу між предметами за навчальними циклами та «горизонтальну» гнучкість у розпорядженні навчальним часом, розподіляючи його з-поміж інших предметів, наприклад, за модульною технологією навчання (одногодинні предмети можуть бути інтегровані зі спорідненими).

«Така співпраця допоможе врахувати думку практиків, а з іншого – сприятиме інформаційній і методичній підготовці вчителів до діяльності в умовах НУШ, допоможе їм розв’язати низку проблем. Завдання громад – змінити свідомість учительства, щоб вони не боялися ставати відкривачати маленьких сердець, адже саме педагог стає ідеалом суспільства для школяра», – підсумувала Вікторія Костюк.