Пріоритети філологічної освіти

24.05.2017

Відбулася Всеукраїнська студентська науково-практичної конференції «Пріоритети філологічної освіти», ініційована кафедрою методики викладання і культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

До роботи конференції долучилися студентство та учні відділення філології і мистецтвознавства Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Обговорювали порушені питання учасники конференції на секціях: «Проблеми модернізації шкільної мовної освіти», «Методика навчання рідної мови у початковій школі: проблеми і перспективи», «Тенденції розвитку лексики, фразеології, антропоніміки та історії мови», «Проблеми граматичного ладу сучасної літературної мови», «Проблемні питання лінгвостилістики української мови», «Українська література у контексті європейського естетичного досвіду».