Майже пів сотні осіб взяли участь в конференції “Європейський культурний простір і українські перспективи”

18.11.2019

З 14 по 15 листопада на базі Рівненського державного гуманітарного університету відбулася ХV Міжнародна науково-практична конференція “Європейський культурний простір і українські перспективи”. Організаторкафедра культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету.

У конференції взяли участь 497 представників, серед яких майже 50 докторів наук, професорів, понад 130 кандидатів наук, доцентів, значна кількість аспірантів та докторантів, представники музичної еліти (керівники філармонійних художніх структур, продюсери, мистецтвознавці).

Робота конференції проводилася за напрямами:

1.Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи.

2.Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення.

3.Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.

4.Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.

5.Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.

6.Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.

7.Позашкілька освіта в Україні як феномен культури.

8.Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.

Секційні засідання відбувалися в галереї європейського живопису “Євро-Арт”, КЗ “Рівненський обласний краєзнавчий музей” та Палаці дітей та молоді м.Рівне.

Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 19 Альманаху “Актуальні питання культурології” та фахових наукових збірниках “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”: наук. зап. Вип. 30 і 31 (“Культурологія” і “Мистецтвознавство”), які індексуються у п’яти науко-метричних базах.