УВАГА!!! Тендер

26.01.2017

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації запрошує зацікавлених осіб до участі у міжнародних відкритих торгах на закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської та Волинської областей.

Тендерна документація на закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської та Волинської областей:

А. Інструкція для учасників торгів;

В. Проект договору поставки та додатки:

Додаток І. Проект договору

Додаток ІІ+ІІІ. Технічні характеристики + Технічна пропозиція

Додаток IV. Фінансова пропозиція.

С. Додаткова інформація з оцінювання пропозицій:

– Таблиця відповідності кваліфікаційним вимогам

– Таблиця оцінки пропозицій.

  1. Форма пропозиції від учасників торгів.
  2. Додатки:

Додаток V. Форма декларації про походження товару

Додаток VI. Форма декларації про відсутність конфлікту інтересів

Додаток VII. Форма декларації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Додаток VІІІ. Копія картки 3120 від 10.10.2014 про реєстрацію проекту міжнародною технічною допомогою

Для отримання повної інформації про процедури закупівель звертайтеся в Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС та додатків до нього в редакції PRAG 2013.1, які можуть бути завантажені з веб-сторінки:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm

Повний текст тендерної документації (редакція від 25.01.2017 р.) українською мовою – завантажити – tender_dossier_ua_25

Повний текст тендерної документації (редакція від 25.01.2017 р.) англійською мовою – завантажити – tender_dossier_en_25

Роз’яснення тендерних документів українською мовою – завантажити – answers_ua

Роз’яснення тендерних документів англійською мовою – завантажити – answers_en

Пропозиції приймаються до 18.00 год. 30 січня 2017 року за адресою:

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, офіс (каб). 208, Майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013

Тел. (0362) 26-47-39

Факс: (0362) 62-34-62

e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.ua

 

The Department of education and science of the Rivne regional state administration invites interested persons to participate in the international open tender for the purchase of equipment for vocational-technical schools in Rivne and Volyn regions.

Tender documentation for the purchase of equipment for vocational-technical schools in Rivne and Volyn regions:

  1. Instructions to tenderers
  2. Draft contract including annexes

Appendix I. The draft agreement

Appendix II + III. Technical specifications and Technical offer

Appendix IV. Financial offer.

  1. Further information (evaluationofproposals)

– Administrative compliance grid

– Evaluation grid

  1. Tender form for a supply contract
  2. Appendices:

Appendix V. Form of Product origin declaration.

Appendix VI. Form of Declaration of no conflict of interest

Appendix VII. Form of Declaration of no exclusion criteria applicable for participation in procurement procedures.

Appendix VIII.Copy of Registration card №3120 dd. 10.10.2014

For full information about procurement procedures please consult the Practical Guide to contract procedures for EC external actions and its annexes (PRAG 2013.1), which can be downloaded from the following web page: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm

 

Full text of tender dossier (edition from 25/01/2017) in English – завантажитиtender_dossier_en_25

Full text of tender dossier (edition from 25/01/2017) in Ukrainian – завантажитиtender_dossier_ua_25

Additional information and amendments on the tender dossier in English – завантажитиanswers_ua

Additional information and amendments on the tender dossier in Ukrainian – завантажитиanswers_en

 

Proposals are accepted till 18.00 h. January 30, 2017 at address:

Department of Education and Science of the Rivne Regional State Administration office (room). 208 MaidanProsvity, 2, Rivne, 33013

Tel. (0362) 26-47-39

Fax: (0362) 62-34-62

e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.ua