До уваги начальників відділів, управлінь, голів територіальних громад Рівненщини

20.10.2016

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації постійно вживаються заходи, спрямовані на запобігання зловживань службовим становищем керівниками навчальних закладів, фінансових порушень, забезпечення дотримання нормативно-правових документів стосовно доступності та безоплатності дошкільної та загальної середньої освіти.

Питання про дотримання вимог чинного законодавства щодо надходження, обліку та використання благодійних внесків у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах обговорювалися на нарадах з начальниками відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення, за результатами яких давалися відповідні доручення.

Проте, стан справ свідчить про недостатній контроль керівників органів управління освітою за цією ділянкою роботи. Як приклад, тільки на початок цього навчального року надійшло ряд звернень та депутатських запитів про неправомірні збори коштів у окремих загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Виходячи із зазначеного, вкотре наголошуємо.

Залучення недержавних коштів, добровільних пожертвувань, благодійних внесків на потреби розвитку освітніх закладів передбачено чинним законодавством в галузі «Освіта» (ст.61 Закону України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Закон України «Про благодійництво та благодійні організації», постанова Кабінету Міністрів про Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків, Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 № 45, розроблених власних Положень про Піклувальні ради дошкільних закладів).

Благодійні внески від фізичних і юридичних осіб вносяться на добровільній основі без обумовлення конкретної суми до спеціального фонду установи через рахунки в держказначейств.

Отримання благодійних (добровільних) внесків обліковується відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженої Постанови КМУ від 04.08.2000 за № 1222.

На виконання листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 15.04.2011 за №1/9-289 керівниками навчальних закладів щороку проводиться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів.

Також благодійні внески від фізичних і юридичних осіб надходять на розрахункові рахунки громадських організацій або благодійних фондів створені Піклувальними радами та батьківськими комітетами, які за своїми повноваженнями мають право сприяти залученню додаткових джерел фінансування навчального закладу з обов’язковим оформленням відповідної документації.

Дирекція школи та педагогічні працівники не можуть втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

Також наголошуємо, що питання введення додаткових освітніх послуг у навчальних закладах розглядаються лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та навчальним закладом.

Керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Начальник управління освіти і науки РОДА                                      Г. Таргонський