Шляхи збереження і зміцнення здоров’я

29.12.2017

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичній конференції «Шляхи збереження і зміцнення здоров’я», яка відбудеться 15 березня 2018 року в приміщенні навчального корпусу № 7 Національного університету водного господарства та природокористування, вул. М. Карнаухова, 53а, м. Рівне.

За матеріалами конференції буде видано збірник науково-методичних праць школярів з обговорення наступних питань:

 • Стан здоров’я нації
 • Сучасні досягнення у збереженні та зміцненні здоров’я
 • Фізична терапія
 • Фізична реабілітація представників різних нозологічних груп
 • Валеологічна освіта дітей та молоді
 • Ерготерапія
 • Рекреація
 • Лікувальна фізична культура

Мета конференції – звернути увагу нашого населення на стан здоров’я нації та вдосконалити шляхи його зміцнення.

Запрошуємо до участі учнівську молодь. Виступ на конференції буде проводитися у вигляді презентації своєї роботи.

Кожен учасник отримає сертифікат про участь у науково-методичній конференції, збірник праць, переможців чекає сюрприз.

Науково-практична конференція буде проводитися по наступних секціях: секція А – учні 5-х класів, Секція Б – учні 6-7-х класів, Секція В – учні 8-9-х класів; Секція Д – учні 10-11-х класів.

Вимоги до оформлення матеріалів

 • Тези та статті приймаються до 03 березня 2018 р.
 • Мова – українська.
 • Обсяг3-7 сторінок формату А4.
 • Текст набирати у форматі Microsoft Word, Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5; сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. Розміри полів: зліва – 2,5 см; справа – 1,5 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см.
 • Структура статті: Зверху справа – прізвище та ініціали автора (авторів), нижче по центру – назва статті, назва закладу, ключові слова (1 рядок), текст статті, література. Посилання на використані джерела наводяться в квадратних дужках, наприклад [3]. Список має містити лише роботи, що згадуються у статті, які розміщуються в алфавітному порядку та оформлюються за загальноприйнятими вимогами. Відповідальність за достовірність та грамотність викладеної інформації покладається на авторів.

На окремій сторінці додається довідка про автора (авторів).

Матеріали надсилати в електронному вигляді: kaf-zlfr@nuwm.edibua

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Прізвище________________________________________

Ім’я_____________________________________________

По батькові______________________________________

Назва навчального закладу_________________________

Клас___________

Телефон, e-mail Назва статті

Науковий керівник (вчитель)

Заявка заповнюється без скорочень!

kaf-zlfr@nuwm.edu.ua

З повагою, організатори конференції

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes